Bạch lang Công Tôn

Bạch lang Công Tôn

Ngoài ý muốn hồn xuyên loạn thế, Công Tôn ngăn giơ lên loan đao chạy băng băng ở thảo nguyên, áo khoác giơ lên: “Ai chống đỡ ai chết ——”

Lang hành ngàn dặm ăn thịt, người hành ngàn dặm chỉ vì cầu sống, tam quốc loạn thế, không phải ăn thịt người chính là bị ăn.

Các chương của truyện "Bạch lang Công Tôn"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Bạch lang Công Tôn. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Võ hiệp, Kiếm hiệp trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 115 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 30/03/2020 của tác giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 103/115 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...