Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

Về cái tên truyện, "Bảy Thanh Hung Giản” ở đây có thể hiểu là Bảy thẻ tre mang tai họa, cũng có thể hiểu là bảy cuốn sách làm từ thẻ tre mang tai họa, điềm xấu. Hung Giản, Hung là điềm xấu, không lành. Giản là để chỉ thẻ tre, do Trung Quốc thời xưa chưa có giấy nên họ ghi chữ lên thẻ tre nhằm mục đích ghi chép, hoặc làm sách. Dịch giả: Trà Hương

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Bảy Thanh Hung Giản. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Kinh dị trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 47 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 10/11/2019 của tác giả Vĩ Ngư.