Cổ Mộ Mật Mã

Cổ Mộ Mật Mã

Ta vì trộm mộ bỏ tù, bị phán không hẹn. Ta cho rằng như vậy đã thực không xong, không nghĩ tới —— Long Đầu mê cung, bay tới cổ trạch,Quỷ thuyền trên biển …… Chúng nó đều đem ta chỉ hướng một cái bí mật kinh thiên. “Mở ra phiến môn này đi, trong cánh cửa có điều ngươi muốn biết, dự đoán được hết thảy."

Các chương của truyện "Cổ Mộ Mật Mã"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Cổ Mộ Mật Mã. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Kinh dị trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 1010 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 08/01/2020 của tác giả Ngũ Nhất Thư. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.

Loading...