Hung Án Cục Trung Cuộc

Hung Án Cục Trung Cuộc

Quốc nội đầu bộ lấy đại lục tuyến nhân vi đề tài huyền nghi trọng án tiểu thuyết.

Căn cứ Liêu Ninh, Thiên Tân, Vân Nam cảnh sát, Nam Kinh đặc cảnh đại đội, pháp y, phác hoạ chuyên gia, dấu vết chuyên gia cung cấp tư liệu viết lại.

Vạch trần đại lục tuyến người ( châm quỷ ) sinh tồn...

Các chương của truyện "Hung Án Cục Trung Cuộc"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Hung Án Cục Trung Cuộc. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Kinh dị trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 250 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 19/02/2020 của tác giả Duyên Bắc Lão Cửu.

Loading...