Lang Phi

Lang Phi

Nàng là đặc công ưu tú nhất S quốc, gặp chuyện bình tĩnh, ra tay tàn nhẫn. Lại trong một nhiệm vụ, bị bằng hữu bán đứng mà bỏ mình. Lúc mở mắt ra, nàng là Lục tiểu thư Thượng Quan Phủ nhát gan yếu đuối, bị người khi dễ. Loạn thế chìm nổi, phong vân tế hội, hãy xem nữ đặc công hiện đại như thế nào xoay chuyển vận mệnh hèn mọn, thẳng đến lúc hào quang sáng rọi bốn phía, tuyệt khuynh thiên hạ. Biên tập:Trúc Song, Tử Băng

Các chương của truyện "Lang Phi"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Lang Phi. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Xuyên không trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 76 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 11/02/2020 của tác giả Thư Ca. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.

Loading...