Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn

Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn

Địch Vân trung hậu ngay thật nhưng vô cớ bị hàm oan tù đày chỉ vì có một người sư muội quá xinh đẹp là Thích Phương. Trong ngục tù, chàng gặp được một hảo bằng hữu, gặp cơ duyên luyện được võ công thượng thừa... Sư phụ, các sư bá của Địch Vân và nhiều hào sĩ giang hồ vì mấy con số nhằm mở một kho báu bí mật có giá trị liên thành mà đi tranh giành với bao âm mưu thâm hiểm tạo nên những cuộc truy sát rợn người... Dịch giả: Sưu tầm

Các chương của truyện "Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Liên Thành Quyết - Hàn Giang Nhạn. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 49 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 05/01/2020 của tác giả Kim Dung.

Loading...