Mãng xuyên tân thế giới

Mãng xuyên tân thế giới

Gấu trúc kỳ hạ, thiên quân vạn mã.

Đây là một đám không biết xuyên qua trò chơi người chơi, ở gấu trúc hảo hán dẫn dắt hạ, mãng xuyên tân thế giới chuyện xưa.

Các chương của truyện "Mãng xuyên tân thế giới"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Mãng xuyên tân thế giới. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Nguyên sang trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 335 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 06/11/2019 của tác giả Sở Bạch. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.