Mạt thế chi Trùng tộc đế quân

Mạt thế chi Trùng tộc đế quân

Tận thế buông xuống sau, được đến tinh tế tranh bá Trùng tộc truyền thừa vương tiến bắt đầu quật khởi!

Trùng đàn cùng thi hải va chạm!

Trùng đàn cùng biến dị thú quyết đấu!

Trùng đàn cùng kim loại triều dâng giao phong!

Nơi này là dã tâm gia sân khấu, cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục, vương tiến... Quyển dưỡng mà!

Các chương của truyện "Mạt thế chi Trùng tộc đế quân"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Mạt thế chi Trùng tộc đế quân. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Kinh dị trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 536 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 09/01/2020 của tác giả Kỵ Lư Tác Chiến. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 500/536 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...