Nghiệt Trái

Nghiệt Trái

Tên truyện: Nghiệt Trái

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Chuyển ngữ: Jins

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: doctruyen.tv

Nguồn: http://91baby.mama.cn/thread-533953-1-1.html
Văn án

Phật nói: “Nhân sinh có bảy nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, sở cầu bất đắc.”

Phật còn nói: “Nhất niệm ngộ thời, chúng sinh tức Phật; bất ngộ, tức Phật thị chúng sinh.”

Tạ Kiều nói: “Sống có gì vui, chết có gì phải sợ, kiếp sau nhân hồi, chẳng qua chỉ là một chữ Nợ.”

Phan Đông Minh nói: “Tất cả đều là nhảm nhí! Trước khi tái sinh kiếp sau, phải hiểu được sự sống ở đời này cho tôi.”

La Hạo nói: “Mẹ kiếp, muốn cướp người của tôi? Đừng để tôi tóm được, nếu không sẽ đánh bại anh.”

Các chương của truyện "Nghiệt Trái"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Nghiệt Trái. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Truyện ngôn tình trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 81 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 10/11/2019 của tác giả Tả Tình Hữu Ái. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.