Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Nàng, Ôn Nhu, là lãnh diện sát thủ khiến hắc bạch lưỡng đạo đều khiếp sợ. Sau khi bị tổ chức vứt bỏ, một lần ngoài ý muốn, linh hồn xuyên về đích nữ trấn quốc công, nhu nhược bất kham, bị hàng vạn người phỉ nhổ. Hắn, Lãnh Triệt, trong miệng của người khác không đúng tý nào. Dịch giả: Luna Huang

Các chương của truyện "Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Xuyên không trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 92 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 01/12/2019 của tác giả Mặc Thập Tứ. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 0/92 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.