Phi thường quan hệ

Phi thường quan hệ

Tấn giang miễn phí 2016-08-04 17:03:33 xong xuôi

Văn chương cơ bản tin tức

Văn chương loại hình: Nguyên sang - thuần ái - cận đại hiện đại - tình yêu

Tác phẩm thị giác:Chủ thụ

Tác phẩm phong cách:Chính kịch

Tương ứng hệ liệt: Không thể nào thuộc hệ liệt

Văn chương tiến độ:Đã hoàn thành

Toàn văn tự số:145960 tự

===============================

Văn án

Minh tinh công x bác sĩ thụ

1v1

================================

Tag: Yêu sâu sắc, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Ngọt văn

Các chương của truyện "Phi thường quan hệ"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Phi thường quan hệ. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Giới giải trí trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 44 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 08/11/2019 của tác giả Bắc Nam. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 43/44 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.