[ sét đánh / hương tình ] mộng cũ

[ sét đánh / hương tình ] mộng cũ

Hương siêu quần xuất chúng X Mộ Dung tình, thỉnh chú ý CP.

Hiện đại hư cấu, sư sinh niên hạ giả thiết, cẩu huyết OOC, sổ thu chi hành văn tra, thỉnh chú ý tránh lôi.

OOC! OOC! OOC!

Khái quát lên chính là “Ngây thơ thiếu niên vô tật mà chết yêu thầm”.

Tag:

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hương siêu quần xuất chúng, Mộ Dung tình ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Các chương của truyện "[ sét đánh / hương tình ] mộng cũ"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm [ sét đánh / hương tình ] mộng cũ. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Manga anime trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 2 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 05/11/2019 của tác giả Diệp Mộc Hoàn.