Thiết huyết Ðức

Thiết huyết Ðức

Cường quyền tức chân lý! Thiết huyết Thủ tướng Bismarck từng nói: “Đương đại trọng đại vấn đề phải được đến giải quyết, không thể bằng diễn thuyết cùng hội nghị quyết nghị…… Muốn bằng thiết cùng huyết.” Quân sự say mê công việc Tần thiên, trọng sinh thành William nhị thế thứ năm tử, tức Oscar vương tử. Nguyên bản chỉ nghĩ ăn no chờ chết hắn, trời xui đất khiến lại trở thành cái này đế quốc người thừa kế. Vì chính mình mạng nhỏ, Tần thiên không thể không tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nước Đức đánh thắng chiến tranh! Tần thiên mục tiêu: “Dùng Ðức kiếm, vì Ðức lê đạt được thổ địa, vì Ðức nhân dân lấy được mỗi ngày bánh mì, vì Germanic dân tộc tranh thủ dưới ánh mặt trời thổ địa!”

Các chương của truyện "Thiết huyết Ðức"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Thiết huyết Ðức. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Khoa học viễn tưởng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 810 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 03/02/2020 của tác giả Lưu Lệ Đích Ngư wyj.

Loading...