Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Lạc Thủy thượng thần nhặt được một con hổ màu tím trên đường lại chưa từng tu luyện thành hình người. Nếu như nàng đã không được chào đón thì mình tạm nuôi vậy. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng thần vì bảo vệ con hổ tím đó mà bị thương, sau đó hổ tím được giao cho Đạp Vũ thượng thần chăm sóc. Dịch giả: Sưu tầm.

Các chương của truyện "Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 187 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 26/11/2019 của tác giả Nhược Ngã Túy. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.