Tổng vả mặt phiến hồng lâu

Tổng vả mặt phiến hồng lâu

Tóm tắt: Đa lạp A mộng thịnh hành, làm Giả Xá hậu nhân nhìn đến hy vọng cũng xuyên qua ngàn năm, vì này tổ tiên Giả Xá đưa tặng nhiều công năng “Vả mặt” hệ thống

Ở vả mặt hệ thống tình cảnh bắt chước dưới

Pháo hôi tới quật khởi

Vả mặt phiến hồng lâu

Bao học bao sẽ, mang ngươi trang bức mang ngươi phi, chỉ thu an táng phí

Quét mìn:

Bổn văn tổng hợp các ta thích pháo hôi nhân vật, cực độ tô tô tô tô tô

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Tổng vả mặt phiến hồng lâu. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Lịch sử trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 40 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 07/01/2020 của tác giả Khu Khu Mỗ Mỗ.

Loading...