[ Tổng Võ Hiệp ] Đạp Tuyết Hành

[ Tổng Võ Hiệp ] Đạp Tuyết Hành

Ngô câu sương tuyết minh, khí phách tố nghê sinh

Tổng võ hiệp, máy rời đổi lưu

Bìa mặt chế tác: 83 quân

Bổn văn đem với bổn thứ tư, tức tám tháng bảy ngày nhập V, cùng ngày đổi mới tam chương

Hy vọng đại gia tiếp tục duy trì

Cám ơn

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm [ Tổng Võ Hiệp ] Đạp Tuyết Hành. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Võ hiệp, Kiếm hiệp trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 151 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 12/11/2019 của tác giả Thành Lí Lão Thử.