Trọng sinh chi bá giả vô song

Trọng sinh chi bá giả vô song

《 thiên hạ 》, đầu khoản tiếp cận 100% toàn giả thuyết trò chơi.

Tô võ, một cái bình bình phàm phàm phổ phổ thông thông thất nghiệp sinh viên.

Đương hai người tương ngộ một lần sẽ thay đổi tô võ nhân sinh, như vậy tương ngộ hai lần đâu?

Thả xem vai chính trọng sinh lúc sau như thế nào thay đổi chính mình nhân sinh.

Các chương của truyện "Trọng sinh chi bá giả vô song"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Trọng sinh chi bá giả vô song. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Khoa học viễn tưởng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 322 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 10/03/2020 của tác giả Khiếu Khinh Trần. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 275/322 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...