Vinh quang đại lục chi kiếm tiên Lý Bạch

Vinh quang đại lục chi kiếm tiên Lý Bạch

Một thiên thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, nhất kiếm thiên nhai!

Này thư không phải lịch sử tiểu thuyết!

Này thư không phải trò chơi tiểu thuyết!

Này thư không phải tu tiên tiểu thuyết!

Cụ thể tính cái gì, ta cũng không biết!

Các chương của truyện "Vinh quang đại lục chi kiếm tiên Lý Bạch"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Vinh quang đại lục chi kiếm tiên Lý Bạch. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Võ hiệp, Kiếm hiệp trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 48 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 27/10/2019 của tác giả Tố Nhan Thời Tượng Cẩu. Hiện tại https://doctruyen.tv đã cập nhật được 43/48 chương và sẽ tiếp tục được cập nhật.

Loading...