Vô Tận Phá Toái

Vô Tận Phá Toái

Vô tận rách nát tóm tắt:

Kiếm đúc ngô thân.

Huyết hỏa vì ngạc, bạch cốt vì phong.

Tay sang ngàn nhận, thân lâm trăm chiến, vượt qua vô số chiến trường mà bất bại, cũng không từng phùng biết được mình.

Này tư thường lập với đỉnh phía trên, độc say với thắng lợi bên trong;

Vì vậy sinh không cần bất luận cái gì ý nghĩa;

Tắc này thân, định vì vô tận rách nát.

-------------------------------------

Các chương của truyện "Vô Tận Phá Toái"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Vô Tận Phá Toái. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Khoa học viễn tưởng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 893 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 09/11/2019 của tác giả Ẩn Tiên Giả.