Vô Tận Thần Công

Vô Tận Thần Công

Một người tư chất thấp, ngộ tính kém, phế vật trên con đường võ tu. Công pháp cùng võ giả có độ phù hợp khác nhau, độ phù hợp càng cao thì tu luyện sẽ càng nhanh. Độ phù hợp đạt sau bảy phần sẽ tăng hiệu suất tu luyện gấp đôi, thật bất ngờ, Dương Thạc đã tìm được công pháp phù hợp hoàn toàn với mình. Dịch giả: Sưu tầm.

Các chương của truyện "Vô Tận Thần Công"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Vô Tận Thần Công. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 124 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 17/11/2019 của tác giả Linh Ẩn Hồ.