Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh

Người nào đó vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình trở thành Lâm Triều Anh – Người sáng lập ra phái Cổ mộ. Võ công của nàng không tồi, nhưng trong lòng lại do dự khi luyện "Cửu Âm Chân Kinh”. Luyện hay không luyện đây? Hay là bí mật luyện rồi đốt nó đi? Từng người trong Ngũ Tuyệt của Trung Nguyên đều là trai đẹp, bản lĩnh cao cường, chính trực nghiêm minh. Đông Tà cao ngạo, Tây Độc tùy ý, Nam Đế tao nhã, ngay cả Bắc Cái, trong ấn tượng của nàng, vừa điên khùng vừa lôi thôi nhếch nhác, hóa ra cũng là một trai đẹp sạch sẽ, giàu lòng hiệp nghĩa! Dịch giả: Gynnykawai.

Các chương của truyện "Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh"

Truyện liên quan khác

Bạn đang đọc tác phẩm Xuyên Qua Thành Lâm Triều Anh. Đây là một trong nhiều truyện đọc nổi tiếng trong thể loại truyện đọc Xuyên không trên web đọc truyện online. Truyện gồm có 45 chương được cập nhật gần nhất vào ngày 08/11/2019 của tác giả Thu Thủy Tình. Kênh đọc truyện online sẽ liên tục cập nhật những tác phẩm truyện đọc mới để phục vụ các bạn.

Loading...